Faaliyetler

Offshore - Petrol&Gaz

Offshore Platform ve Yapılar İnşa Etmek
- Topside ve Topside Modülleri
- Yaşam Alanları
- Yaşam Mahalli ve Güç Üniteleri
- PSV, AHTS Gemileri, Açık deniz yapıları

Tamir ve Tadilat Projeleri
- Yarı batık and Jack-Up Petrol Platformları
- FPSO ve FSO Gemileri
- PSV, AHTS Gemileri
- Açık deniz yapıları