Hakkımızda

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklentileri ve gereksinimleri ile tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve standartlara uymaya öncelik veririz.
• Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinden asla taviz vermez; Kalite Bilincini her çalışanımıza aşılarız.
• Kuruluşumuzun Stratejik yönelimi ile uyumlu şekilde çalışmaları gerçekleştiririz.
• Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulamalara yansıtırız.
• Kalite avantajımızı rekabet ortamında başarımızın anahtarı olarak görür, bunun devamlılığı için çalışanların  eğitimine önem verir,  pazardaki konumumuz ile  rakiplerimizi ve değişen rekabet ortamını sürekli değerlendirmeye tabi tutarız.
• Kalite standartlarına, müşteri ve uluslararası klas kuruluşları gereksinimlerine tam uyum ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini  ana ilkemiz kabul ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• İşyerimizin yapısı ve risklerin boyutlarına uygun şekilde vukuat, hastalık, kaza ve yaralanma risklerini en aza indirerek ortadan kaldırmayı ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlarız;
• Tüm yasal şartlara ve yürürlükteki uygulanabilir İSG mevzuatına tam olarak uyarız;
• Her türlü faaliyetimiz için riskleri tespit eder ve gerekli önleyici faaliyetleri uygularız. Bu konularda gerekli eğitimleri vererek çalışanlarımızı bilinçlendirir ve İSG sistemimizin sürekli iyileştirilmesine katkılarını sağlarız.
• Her çalışanımızın kendi İSG sorumluluklarının farkında olabilmesi için, gerekli prosedür ve talimatlar hazırlar ve bunlara kolayca ulaşabilmelerini sağlarız;
• Geçerliliği ve etkinliğini temin etmek üzere İSG Politikamızı periyodik olarak gözden geçirir ve geliştiriz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Faaliyetlerimizi, proseslerimizin niteliğini, niceliğini ve çevreye olan etkilerini değerlendirerek gerçekleştirdiğimizi taahhüt ederiz.
• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliği önleyici tedbirler aldığımızı, çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli  geliştirdiğimizi taahhüt ederiz.
• 
Hammadde, enerji ve doğal kaynakların korunması ve bu kaynakların kullanımının ölçülmesini,  performasımızın sürekli olarak gözden geçirilerek Çevre Yönetim Sistemimizin geliştirilmesini taahüt ederiz.
• 
Atıklarımızı ayrıştırarak geri kazanımını sağlar, geri kazanımı yapamadığımız atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf ederiz.
• 
Tüm çalışanlarımızın yüksek bir çevre bilincine sahip olmaları ve Çevre Yönetim Sistemimize etkin şekilde katılımları için gerekli eğitimleri sağlar ve denetim faaliyetlerini gerçekleştiririz.
• 
Faaliyetlerimizi yürütürken, etkileşim ve iletişim içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte sürdürdüğümüz tüm proseslerde, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler ile diğer gereksinimlere uymayı taahhüt ederiz.