Hakkımızda

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklentileri ve gereksinimlerine uymaya öncelik veririz;
• Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinden asla taviz vermez; Kalite Bilincini her çalışanımıza aşılarız;
• Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulamalara yansıtırız;
• Kalite avantajımızı rekabet ortamında başarımızın anahtarı olarak görürüz.
• Kalite standartlarına, müşteri ve uluslararası klas kuruluşları gereksinimlerine tam uyum ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ana ilkemiz kabul ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• İşyerimizin yapısı ve risklerin boyutlarına uygun şekilde vukuat, hastalık, kaza ve yaralanma risklerini en aza indirerek ortadan kaldırmayı ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlarız;
• Tüm yasal şartlara ve yürürlükteki uygulanabilir İSG mevzuatına tam olarak uyarız;
• Her türlü faaliyetimiz için riskleri tespit eder ve gerekli önleyici faaliyetleri uygularız. Bu konularda gerekli eğitimleri vererek çalışanlarımızı bilinçlendirir ve İSG sistemimizin sürekli iyileştirilmesine katkılarını sağlarız.
• Her çalışanımızın kendi İSG sorumluluklarının farkında olabilmesi için, gerekli prosedür ve talimatlar hazırlar ve bunlara kolayca ulaşabilmelerini sağlarız;
• Geçerliliği ve etkinliğini temin etmek üzere İSG Politikamızı periyodik olarak gözden geçirir ve geliştiriz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliği önleyici tedbirler aldığımızı, çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli geliştirdiğimizi taahhüt ederiz.
• Hammadde, enerji ve doğal kaynakların korunması ve bu kaynakların kullanımının ölçülmesini performasımızın sürekli olarak gözden geçirilerek Çevre Yönetim Sistemimizin geliştirilmesini taahhüt ederiz.
• Atıklarımızı ayrıştırarak geri kazanımını sağlar, geri kazanımı yapamadığımız atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf ederiz.
• Tüm çalışanlarımızın yüksek bir çevre bilincine sahip olmaları ve çevre yönetim sistemimize etkin şekilde katılımları için gerekli eğitimleri sağlar ve denetim faaliyetlerini gerçekleştiririz.
• Faaliyetlerimizi yürütürken, uygulanabilir yasa ve yönetmeliklere ile diğer gereksinimlere uymayı taahhüt ederiz.