Bilgi Toplumu

  GEMAK GRUP ŞİRKETLERİ İŞ ETİĞİ VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

  GEMAK GRUP ŞİRKETLERİ İŞ ETİĞİ VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

   

  Gemak Grup Şirketleri olarak tüm faaliyetlerimizde başta Anayasa’da belirtilen İnsan Hakları maddeleri olmak üzere; ülkemizin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensipleri benimseyerek çalışanlarımızın tüm haklarını gözetmeye önem vermekteyiz.

   

  Politikayı desteklemek amacıyla, insan haklarına saygı duyulan bir çalışma ortamı yaratmak ve insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal eden faaliyetlere iştirak etmememizi sağlamak için gerekli çalışma yöntemleri geliştirmekteyiz.

  Gemak Grup Şirketleri olarak tüm süreçlerimizde faaliyet gösterdiğimiz/göstereceğimiz ülkelerin ilgili mevzuatlarına uymayı mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilmesine özen gösteririz.

   

  Bu amaçla, Gemak Grup Şirketleri olarak;

   

  ·          Dürüstlük: Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

   

  ·          Yasal Sorumluluklarımız: Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

   

  ·          Sosyal Sorumluluklarımız: Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

   

  ·          Gizlilik: Gemak Şirketler Grubu için bilgi en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

   

  Gizli ve özel bilgiler; Gemak Şirketler Grubu’na ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

   

  Gemak Grup çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Gemak Grup’un amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

   

  Bizim için, Gemak Şirketler Grubuna ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insider trading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

   

  ·          Hediye Kabul Etme ve Verme: Bu konu ile ilgili Gemak Şirketler Grubu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızda uygulama detaylarımız belirlenmiştir.

   

  ·          Çalışanlarımızla İlgili Sorumluklarımız: Çalışanlarımıza din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen göstermekteyiz. Grubumuzda insan kaynağı seçimi, işe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme süreçleri; vasıflar, performans, beceriler ve deneyim temel alınarak yapılmaktadır.

   

  Gemak Grup Şirketleri olarak “eşit işe eşit ücret” prensibimiz doğrultusunda çalışanlarımıza ücret konusunda eşit ve piyasa koşullarında rekabetçi fırsatlar sunma konusunda hassas davranmaktayız.

   

  Çalışanlarımıza güvenli ve her türlü taciz, istismar, suistimal ya da şiddetten uzak çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt etmekteyiz.

   

  Faaliyet gösterdiğimiz işyerlerinde, sağlık ve güvenliğin güçlendirilmesine önem vermekteyiz.

   

  Yasalarca tanınmış ve yetki almış sendikalar çerçevesinde toplu sözleşme özgürlüğünü destekleriz.

   

  Zorla ya da cebri çalıştırmayı tolere etmeyiz.

   

  Çocuk işgücünü Gemak Grup Şirketleri bünyesinde kesinlikle çalıştırmayız.

   

  İşyerinde gayrikanunî ayrımcılık yapmayız.

   

  Gemak Grup Şirketleri bünyesinde yer alan kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında insan hakları uygulamalarının yer almasına özen gösteririz.

   

  İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olacak şekilde düzenlemeler geliştirmekte ve bu konuda çalışanlarımızın bilinçlendirilmesine önem vermekteyiz.

   

  Kadın çalışanlarımıza eşit şartlarda çalışma imkânı sunar, terfi, atama ve pozisyon değişiklikleri ile ilgili olarak eşit imkanlar sunarız.

   

  ·          Rakiplerimize Karşı Sorumluklarımız: Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

   

  ·          Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluklarımız: İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

   

  ·          Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız: Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

   

  ·          “Gemak Grup” Adına Karşı Sorumluluklarımız: İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

   

  Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve personeller ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

   

  Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

   

  Grup Şirketleri'ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

   

  Sosyal paylaşım sitelerinde, bloglarda, sözlüklerde, forumlarda, e-posta gruplarında yaptıkları paylaşımlarda, üçüncü taraflar tarafından Gemak Grubu temsilen paylaşımda bulunulduğu izlenimini doğuracak nitelikte ifadelerden kaçınırız.

   

  Şirket tarafından sağlanan bilgi varlıklarının iş amaçlı kullanılması gerekmektedir. Bu bilgi varlıklarının kapsamında donanım (masaüstü/dizüstü bilgisayar, terminal, taşınabilir veri depolama ortamları, yazıcı/faks/fotokopi cihazları vb.), yazılım (istemci ve sunucularda kurulu tüm yazılımlar), servis (e-posta, internet erişimi, ağ kaynakları) ve şirkete ait veri bileşenleri vardır.

   

   

  Tüm Gemak Grup çalışanları bu politikaya aykırı olduğunu düşündükleri tüm konuları etik@gemak.com adresine bildirmekle yükümlüdür. İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörlüğü bu adrese gelen bildirimleri Üst Yönetime aktarmaktan ve geri dönüş yapılmasından sorumludur.

   

  İş Etiği Kurallarını Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.